k.ú.: 761761 - Bor u Chroustovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572179 - Rosice NUTS5 CZ0531572179
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 295 2161916
zahrada 73 44589
ovoc. sad 6 31090
travní p. 32 66898
lesní poz 2 3973
vodní pl. nádrž přírodní 1 188
vodní pl. tok přirozený 18 3819
zast. pl. zbořeniště 3 559
zast. pl. 78 43321
ostat.pl. jiná plocha 13 7375
ostat.pl. manipulační pl. 24 21969
ostat.pl. neplodná půda 27 23133
ostat.pl. ostat.komunikace 33 29679
ostat.pl. silnice 7 23702
ostat.pl. zeleň 1 71
Celkem KN 613 2462282
Par. KMD 613 2462282
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 35
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 75
LV 108
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2010
KM-D 18.02.2001 12.10.2010
S-SK GS 1:2880 1839 18.02.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 17:03

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.