k.ú.: 761681 - Paceřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 545953 - Paceřice NUTS5 CZ0513545953
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 1715785
zahrada skleník-pařeniš. 1 71
zahrada 360 297092
ovoc. sad 31 182830
travní p. 88 313128
lesní poz 59 412373
vodní pl. nádrž umělá 2 490
vodní pl. tok přirozený 3 6023
vodní pl. zamokřená pl. 2 251
zast. pl. společný dvůr 2 557
zast. pl. zbořeniště 4 2197
zast. pl. 253 67288
ostat.pl. jiná plocha 114 69500
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 422
ostat.pl. manipulační pl. 46 59779
ostat.pl. neplodná půda 6 2683
ostat.pl. ostat.komunikace 99 126724
ostat.pl. silnice 24 183370
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1909
ostat.pl. zeleň 38 52905
Celkem KN 1342 3495377
Par. DKM 882 3251582
Par. KMD 460 243795
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 123
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
Celkem BUD 247
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 18
LV 347
spoluvlastník 509

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2016
DKM-KPÚ 10.04.2009 1:1000 15.06.2009 *) KPÚ zasahuje velmi malým rozsahem do sousedních k.ú. Čtveřín, Lažany u Sychrova, Radostín, Žďárek u Sy.
S-SK GS 1:2880 1843 27.06.2016 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 30.09.2020 17:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička