k.ú.: 761648 - Čtveřín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 544531 - Čtveřín NUTS5 CZ0513544531
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 1758236
zahrada 418 317505
ovoc. sad 51 499510
travní p. 263 412335
lesní poz 116 1511574
vodní pl. nádrž umělá 2 783
vodní pl. tok umělý 1 3917
zast. pl. společný dvůr 2 156
zast. pl. zbořeniště 4 1035
zast. pl. 343 112246
ostat.pl. dráha 3 66458
ostat.pl. jiná plocha 63 41657
ostat.pl. manipulační pl. 37 36193
ostat.pl. neplodná půda 30 8933
ostat.pl. ostat.komunikace 123 67619
ostat.pl. silnice 32 105866
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4427
ostat.pl. zeleň 1 122
Celkem KN 1837 4948572
Par. KMD 1837 4948572
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 204
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 331
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 466
spoluvlastník 669

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2014
DKM-KPÚ 1:1000 15.06.2009 Na části KPÚ 0,44% přesahem z KPÚ Paceřice.
S-SK GS 1:2880 1843 26.03.2014 28.02.1824 Od 15.06.2009 na části 0,11% DKM-KPÚ z přesahu KPÚ Paceřice.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 26.09.2020 00:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička