k.ú.: 761630 - Sýčina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535672 - Dobrovice NUTS5 CZ0207535672
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 378 1849289
zahrada 78 49794
ovoc. sad 19 84225
travní p. 57 158352
lesní poz 56 512979
vodní pl. nádrž umělá 2 1421
vodní pl. tok přirozený 134 35303
vodní pl. tok umělý 7 2272
zast. pl. zbořeniště 5 771
zast. pl. 134 57037
ostat.pl. dráha 7 37599
ostat.pl. jiná plocha 20 19081
ostat.pl. manipulační pl. 8 10429
ostat.pl. neplodná půda 78 31245
ostat.pl. ostat.komunikace 84 72959
ostat.pl. pohřeb. 2 4060
ostat.pl. silnice 4 28590
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4868
Celkem KN 1074 2960274
Par. KMD 1074 2960274
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 134
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 10
LV 205
spoluvlastník 512

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2013
S-SK GS 1:2880 1842 16.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 25.09.2020 06:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička