k.ú.: 761605 - Svrkyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 571342 - Svrkyně NUTS5 CZ020A571342
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 479 3231995
zahrada 152 146198
ovoc. sad 15 102725
travní p. 42 96078
lesní poz 10 40509
vodní pl. nádrž umělá 1 2240
vodní pl. tok přirozený 76 11889
vodní pl. tok umělý 1 457
zast. pl. zbořeniště 4 2904
zast. pl. 168 67859
ostat.pl. dráha 2 21318
ostat.pl. jiná plocha 37 33649
ostat.pl. manipulační pl. 24 37235
ostat.pl. neplodná půda 24 12718
ostat.pl. ostat.komunikace 33 43507
ostat.pl. silnice 6 36760
Celkem KN 1074 3888041
Par. DKM 11 129112
Par. KMD 1063 3758929
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 160
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 193
spoluvlastník 279

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.09.2018
DKM-KPÚ 1:1000 22.12.2011
KM-D 1:2000 28.08.2000 07.09.2018
S-SK GS 1:2880 1840 28.08.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 22.09.2020 15:34

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.