k.ú.: 761591 - Hole u Svrkyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 571342 - Svrkyně NUTS5 CZ020A571342
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1153679
zahrada 25 18515
ovoc. sad 1 2370
travní p. 43 121633
lesní poz 33 540352
vodní pl. tok přirozený 5 2574
vodní pl. tok umělý 1 2406
zast. pl. zbořeniště 5 643
zast. pl. 43 24356
ostat.pl. dráha 4 30414
ostat.pl. jiná plocha 33 38513
ostat.pl. neplodná půda 56 96312
ostat.pl. ostat.komunikace 24 24306
ostat.pl. silnice 3 15567
Celkem KN 398 2071640
Par. DKM 19 296786
Par. KMD 379 1774854
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 41
LV 53
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2018
DKM-KPÚ 1:1000 22.12.2011
KM-D 1:2000 28.08.2000 27.03.2018
S-SK GS 1:2880 1840 28.08.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 12:57

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.