k.ú.: 761591 - Hole u Svrkyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 571342 - Svrkyně NUTS5 CZ020A571342
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 1153212
zahrada 25 18515
ovoc. sad 1 2370
travní p. 43 121633
lesní poz 33 540352
vodní pl. tok přirozený 5 2574
vodní pl. tok umělý 1 2406
zast. pl. zbořeniště 5 643
zast. pl. 47 25154
ostat.pl. dráha 4 30414
ostat.pl. jiná plocha 34 38182
ostat.pl. neplodná půda 56 96312
ostat.pl. ostat.komunikace 24 24306
ostat.pl. silnice 3 15567
Celkem KN 405 2071640
Par. DKM 19 296786
Par. KMD 386 1774854
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 45
LV 52
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2018
DKM-KPÚ 1:1000 22.12.2011
KM-D 1:2000 28.08.2000 27.03.2018
S-SK GS 1:2880 1840 28.08.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 22.09.2020 16:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička