k.ú.: 761583 - Svratouch - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572349 - Svratouch NUTS5 CZ0531572349
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 620 3021257
zahrada 438 211383
travní p. 1010 2714439
lesní poz 221 5873642
vodní pl. nádrž umělá 3 1466
vodní pl. rybník 1 29249
vodní pl. tok přirozený 48 14090
vodní pl. tok umělý 74 22438
vodní pl. zamokřená pl. 2 996
zast. pl. společný dvůr 3 43
zast. pl. zbořeniště 2 504
zast. pl. 719 127252
ostat.pl. jiná plocha 240 108505
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 39
ostat.pl. manipulační pl. 56 43908
ostat.pl. mez, stráň 2 200
ostat.pl. neplodná půda 92 108022
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 776
ostat.pl. ostat.komunikace 192 200485
ostat.pl. pohřeb. 1 2983
ostat.pl. silnice 11 45718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 46 187087
ostat.pl. zeleň 14 8962
Celkem KN 3798 12723444
Par. DKM 1358 491878
Par. KMD 2440 12231566
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 342
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 51
bez čp/če garáž 89
bez čp/če jiná st. 93
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 690
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 2
Celkem JED 38
LV 688
spoluvlastník 974

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.10.2018
DKM 1:1000 13.12.2017
KMD 1:1000 03.11.2015
S-SK GS 1:2880 1839 03.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 27.09.2020 07:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička