k.ú.: 761583 - Svratouch - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572349 - Svratouch NUTS5 CZ0531572349
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 618 3021549
zahrada 445 211384
travní p. 1008 2715798
lesní poz 221 5873642
vodní pl. nádrž umělá 3 1466
vodní pl. rybník 1 29249
vodní pl. tok přirozený 48 14090
vodní pl. tok umělý 74 22438
vodní pl. zamokřená pl. 2 996
zast. pl. společný dvůr 3 43
zast. pl. zbořeniště 2 504
zast. pl. 715 126069
ostat.pl. jiná plocha 235 108700
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 39
ostat.pl. manipulační pl. 54 43230
ostat.pl. mez, stráň 2 200
ostat.pl. neplodná půda 92 108022
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 776
ostat.pl. ostat.komunikace 192 200494
ostat.pl. pohřeb. 1 2983
ostat.pl. silnice 11 45718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 46 187087
ostat.pl. zeleň 14 8969
Celkem KN 3790 12723446
Par. DKM 1358 491880
Par. KMD 2432 12231566
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 342
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 7
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 51
bez čp/če garáž 87
bez čp/če jiná st. 90
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 683
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 2
Celkem JED 38
LV 694
spoluvlastník 990

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.10.2018
DKM 1:1000 13.12.2017
KMD 1:1000 03.11.2015
S-SK GS 1:2880 1839 03.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 08:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.