k.ú.: 761583 - Svratouch - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572349 - Svratouch NUTS5 CZ0531572349
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 618 3021679
zahrada 445 211439
travní p. 1005 2713734
lesní poz 223 5875144
vodní pl. nádrž umělá 3 1466
vodní pl. rybník 1 29249
vodní pl. tok přirozený 48 14090
vodní pl. tok umělý 74 22438
vodní pl. zamokřená pl. 2 996
zast. pl. společný dvůr 3 43
zast. pl. zbořeniště 2 504
zast. pl. 710 125601
ostat.pl. jiná plocha 235 110990
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 39
ostat.pl. manipulační pl. 54 43230
ostat.pl. mez, stráň 2 200
ostat.pl. neplodná půda 92 108078
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 776
ostat.pl. ostat.komunikace 191 183958
ostat.pl. pohřeb. 1 2983
ostat.pl. silnice 12 60752
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 187087
ostat.pl. zeleň 14 8969
Celkem KN 3786 12723445
Par. DKM 1354 492040
Par. KMD 2432 12231405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 339
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 7
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 51
bez čp/če garáž 87
bez čp/če jiná st. 88
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 678
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 2
Celkem JED 38
LV 694
spoluvlastník 991

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.10.2018
DKM 1:1000 13.12.2017
KMD 1:1000 03.11.2015
S-SK GS 1:2880 1839 03.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2019 22:10

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.