k.ú.: 761567 - Svratka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596868 - Svratka NUTS5 CZ0635596868
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 396 1226139
zahrada 299 115436
travní p. 659 994350
lesní poz les s budovou 2 62
lesní poz 140 1818599
vodní pl. nádrž umělá 5 3016
vodní pl. rybník 4 6775
vodní pl. tok přirozený 31 16306
vodní pl. tok umělý 2 1723
vodní pl. zamokřená pl. 1 403
zast. pl. společný dvůr 3 840
zast. pl. zbořeniště 26 4820
zast. pl. 712 164365
ostat.pl. jiná plocha 207 158971
ostat.pl. manipulační pl. 119 142953
ostat.pl. neplodná půda 75 146265
ostat.pl. ostat.komunikace 214 110895
ostat.pl. pohřeb. 3 7908
ostat.pl. silnice 16 73715
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 37130
ostat.pl. zeleň 1 93
Celkem KN 2920 5030764
Par. KMD 2920 5030764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 29
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 384
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 7
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 116
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 41
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 702
byt.z. byt 126
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 129
LV 913
spoluvlastník 1503

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2013
S-SK GS 1:2880 1839 20.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 04.06.2020 00:30

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.