k.ú.: 761559 - Moravská Svratka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596868 - Svratka NUTS5 CZ0635596868
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 460886
zahrada 74 27346
travní p. 184 407212
lesní poz 36 2645698
vodní pl. rybník 1 39540
vodní pl. tok přirozený 69 26426
vodní pl. zamokřená pl. 2 360
zast. pl. zbořeniště 1 207
zast. pl. 119 20740
ostat.pl. jiná plocha 61 52961
ostat.pl. manipulační pl. 2 435
ostat.pl. neplodná půda 30 66248
ostat.pl. ostat.komunikace 61 40163
ostat.pl. zeleň 14 713
Celkem KN 740 3788935
Par. KMD 740 3788935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 9
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 116
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 144
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.08.2019 07:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.