k.ú.: 761532 - Česká Cikánka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596868 - Svratka NUTS5 CZ0635596868
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 13438
zahrada 24 6643
travní p. 105 273642
lesní poz 46 2594641
vodní pl. tok přirozený 4 10866
zast. pl. společný dvůr 1 126
zast. pl. zbořeniště 4 579
zast. pl. 72 16480
ostat.pl. jiná plocha 35 38648
ostat.pl. manipulační pl. 14 5922
ostat.pl. neplodná půda 19 17503
ostat.pl. ostat.komunikace 36 30651
ostat.pl. silnice 13 2718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 6952
ostat.pl. zeleň 1 19
Celkem KN 395 3018828
Par. KMD 395 3018828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
Celkem BUD 69
LV 91
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2013
S-SK GS 1:2880 1839 20.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 29.09.2020 17:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička