k.ú.: 761524 - Svrabov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 563170 - Svrabov NUTS5 CZ0317563170
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 5048
orná půda 176 2811172
zahrada 34 25537
travní p. mez, stráň 4 8783
travní p. 92 429452
vodní pl. nádrž umělá 6 14003
vodní pl. rybník 1 11944
vodní pl. tok umělý 11 4156
vodní pl. zamokřená pl. 6 5140
zast. pl. 56 41687
ostat.pl. dráha 1 27589
ostat.pl. jiná plocha 8 11065
ostat.pl. manipulační pl. 11 246332
ostat.pl. neplodná půda 1 307
ostat.pl. ostat.komunikace 31 43270
ostat.pl. silnice 1 35104
ostat.pl. zeleň 3 6749
Celkem KN 444 3727338
Par. DKM 26 528439
Par. KMD 418 3198899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 10
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 55
LV 54
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.12.2018
KMD 1:1000 16.12.2011
S-SK GS 1:2880 1830 16.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 27.09.2020 06:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička