k.ú.: 761516 - Nasavrky u Tábora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 559016 - Nasavrky NUTS5 CZ0317559016
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 984679
zahrada 109 70230
travní p. 47 177594
lesní poz 5 87498
vodní pl. nádrž umělá 3 32043
vodní pl. tok přirozený 1 380
vodní pl. tok umělý 2 649
vodní pl. zamokřená pl. 8 6760
zast. pl. společný dvůr 1 267
zast. pl. 90 20273
ostat.pl. dráha 1 28830
ostat.pl. jiná plocha 6 1966
ostat.pl. manipulační pl. 5 2843
ostat.pl. mez, stráň 1 65
ostat.pl. neplodná půda 3 5070
ostat.pl. ostat.komunikace 49 41963
ostat.pl. silnice 1 2467
ostat.pl. zeleň 1 370
Celkem KN 437 1463947
Par. DKM 29 178539
Par. KMD 408 1285408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 89
LV 117
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.12.2018
KMD 1:1000 09.11.2009
S-SK GS 1:2880 1830 09.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 27.09.2020 05:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička