k.ú.: 761443 - Řebří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561258 - Svojšín NUTS5 CZ0327561258
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 650059
zahrada 43 24398
travní p. 48 973200
lesní poz les s budovou 1 3
lesní poz les(ne hospodář) 1 16
lesní poz 59 2171304
vodní pl. nádrž umělá 1 2219
vodní pl. tok přirozený 5 38641
vodní pl. tok umělý 4 9404
vodní pl. zamokřená pl. 2 6043
zast. pl. zbořeniště 9 2168
zast. pl. 32 13669
ostat.pl. dráha 1 53340
ostat.pl. jiná plocha 24 21474
ostat.pl. neplodná půda 13 37765
ostat.pl. ostat.komunikace 35 58848
ostat.pl. pohřeb. 1 1646
ostat.pl. silnice 3 13486
ostat.pl. zeleň 3 26537
Celkem KN 322 4104220
Par. DKM 159 1981799
Par. KMD 163 2122421
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 32
LV 54
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2017
DKM-KPÚ 05.11.2003 1:2880 28.11.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1838 15.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 30.09.2020 05:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička