k.ú.: 761397 - Žikov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556921 - Petrovice u Sušice NUTS5 CZ0322556921
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 47997
zahrada 13 14551
travní p. mez, stráň 13 15365
travní p. 61 1172965
lesní poz 28 751796
vodní pl. nádrž umělá 1 19747
vodní pl. zamokřená pl. 1 122
zast. pl. společný dvůr 2 89
zast. pl. zbořeniště 3 514
zast. pl. 17 12673
ostat.pl. jiná plocha 10 4227
ostat.pl. manipulační pl. 4 10441
ostat.pl. neplodná půda 25 23268
ostat.pl. ostat.komunikace 49 26406
ostat.pl. silnice 1 15185
ostat.pl. zeleň 1 3361
Celkem KN 234 2118707
Par. KMD 234 2118707
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 17
LV 21
spoluvlastník 26

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2011
S-SK GS 1:2880 1837 29.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 30.09.2020 06:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička