k.ú.: 761389 - Svojšice u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556921 - Petrovice u Sušice NUTS5 CZ0322556921
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 537217
zahrada 59 45695
travní p. 175 1432033
lesní poz 79 1320645
vodní pl. rybník 3 33682
vodní pl. tok umělý 4 6945
zast. pl. zbořeniště 1 559
zast. pl. 63 31994
ostat.pl. jiná plocha 6 14546
ostat.pl. manipulační pl. 10 15462
ostat.pl. neplodná půda 225 257511
ostat.pl. ostat.komunikace 61 59913
ostat.pl. pohřeb. 1 683
ostat.pl. silnice 1 1312
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 22661
Celkem KN 713 3780858
PK 500 1156775
Celkem ZE 500 1156775
Par. KMD 163 117591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 61
LV 86
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.05.2016
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 06:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.