k.ú.: 761389 - Svojšice u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556921 - Petrovice u Sušice NUTS5 CZ0322556921
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 537217
zahrada 59 45695
travní p. 177 1433004
lesní poz 79 1320645
vodní pl. rybník 3 33682
vodní pl. tok umělý 4 6945
zast. pl. zbořeniště 1 559
zast. pl. 62 31949
ostat.pl. jiná plocha 7 14591
ostat.pl. manipulační pl. 10 15462
ostat.pl. neplodná půda 223 256540
ostat.pl. ostat.komunikace 61 59913
ostat.pl. pohřeb. 1 683
ostat.pl. silnice 1 1312
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 22661
Celkem KN 713 3780858
PK 500 1156775
Celkem ZE 500 1156775
Par. KMD 163 117591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 60
LV 85
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.05.2016
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.08.2022 06:12

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.