k.ú.: 761371 - Maršovice u Svojšic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556921 - Petrovice u Sušice NUTS5 CZ0322556921
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 421665
zahrada 16 11271
travní p. 57 276030
lesní poz 45 269454
vodní pl. tok umělý 1 471
zast. pl. 12 8297
ostat.pl. jiná plocha 2 176
ostat.pl. manipulační pl. 7 4875
ostat.pl. neplodná půda 45 20838
ostat.pl. ostat.komunikace 18 12990
ostat.pl. silnice 1 13710
Celkem KN 291 1039777
Par. KMD 291 1039777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
bez čp/če garáž 1
Celkem BUD 12
LV 31
spoluvlastník 38

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2017
KM-D 1:2000 16.10.2003 27.09.2017
S-SK GS 1:2880 1837 16.10.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 03:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.