k.ú.: 761362 - Částkov u Svojšic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556921 - Petrovice u Sušice NUTS5 CZ0322556921
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 275364
zahrada 14 15448
travní p. 72 472869
lesní poz 28 190721
vodní pl. tok umělý 4 2022
zast. pl. 11 8590
ostat.pl. jiná plocha 1 107
ostat.pl. manipulační pl. 2 387
ostat.pl. neplodná půda 70 58604
ostat.pl. ostat.komunikace 20 24094
ostat.pl. silnice 5 14849
Celkem KN 257 1063055
Par. KMD 257 1063055
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 11
LV 33
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2017
KM-D 1:2000 27.10.2003 18.07.2017
S-SK GS 1:2880 1837 27.10.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 02.06.2020 15:14

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.