k.ú.: 761346 - Tušovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 598330 - Tušovice NUTS5 CZ020B598330
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 396 2164845
zahrada 70 54474
ovoc. sad 1 3072
travní p. 207 361144
lesní poz 33 592589
vodní pl. nádrž umělá 3 1973
vodní pl. tok přirozený 2 2926
vodní pl. tok umělý 4 1424
zast. pl. společný dvůr 1 364
zast. pl. zbořeniště 1 2065
zast. pl. 84 39438
ostat.pl. jiná plocha 14 3883
ostat.pl. manipulační pl. 42 23177
ostat.pl. neplodná půda 14 7060
ostat.pl. ostat.komunikace 45 59473
ostat.pl. silnice 6 17869
ostat.pl. zeleň 4 12250
Celkem KN 927 3348026
Par. KMD 927 3348026
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 34
č.p. rod.dům 8
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 67
LV 114
spoluvlastník 357

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.06.2010
S-SK GS 1:2880 1830 03.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 07:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.