k.ú.: 761125 - Svobodné Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 791 5098189
zahrada 791 375421
ovoc. sad 5 10611
travní p. 21 38962
lesní poz 6 35636
vodní pl. nádrž umělá 1 505
vodní pl. tok přirozený 96 35724
vodní pl. tok umělý 32 19892
zast. pl. společný dvůr 20 29075
zast. pl. zbořeniště 15 7502
zast. pl. 1114 339433
ostat.pl. jiná plocha 349 364325
ostat.pl. manipulační pl. 66 84683
ostat.pl. neplodná půda 43 29386
ostat.pl. ostat.komunikace 406 276086
ostat.pl. silnice 22 81037
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 138 96068
ostat.pl. zeleň 23 22433
Celkem KN 3939 6944968
Par. DKM 3939 6944968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 569
č.p. byt.dům 15
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 24
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 150
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 4
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 91
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 95
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
Celkem BUD 1084
byt.z. byt 133
byt.z. garáž 54
byt.z. j.nebyt 36
obč.z. byt 66
obč.z. garáž 24
obč.z. j.nebyt 64
Celkem JED 377
LV 1473
spoluvlastník 2616

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.02.2007
ZMVM 1:1000 01.11.1981 01.02.2007
THM-V 1:1000 01.04.1961 01.02.2007
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.07.2019 05:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.