k.ú.: 761125 - Svobodné Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 804 5093710
zahrada 799 376379
ovoc. sad 5 10611
travní p. 21 38965
lesní poz 8 35636
vodní pl. nádrž umělá 1 505
vodní pl. tok přirozený 96 35724
vodní pl. tok umělý 32 19892
zast. pl. společný dvůr 20 29018
zast. pl. zbořeniště 15 7498
zast. pl. 1141 341926
ostat.pl. jiná plocha 357 365950
ostat.pl. manipulační pl. 66 84693
ostat.pl. neplodná půda 43 29399
ostat.pl. ostat.komunikace 416 276088
ostat.pl. silnice 22 81042
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 140 96069
ostat.pl. zeleň 23 22433
Celkem KN 4009 6945538
Par. DKM 4009 6945538
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 568
č.p. byt.dům 15
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 24
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 176
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 4
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 92
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 97
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
Celkem BUD 1114
byt.z. byt 133
byt.z. garáž 54
byt.z. j.nebyt 36
obč.z. byt 66
obč.z. garáž 24
obč.z. j.nebyt 64
Celkem JED 377
LV 1502
spoluvlastník 2680

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.02.2007
ZMVM 1:1000 01.11.1981 01.02.2007
THM-V 1:1000 01.04.1961 01.02.2007
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 06.06.2020 23:28

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.