k.ú.: 761109 - Maršov I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579734 - Svoboda nad Úpou NUTS5 CZ0525579734
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 66385
zahrada 103 43515
travní p. 140 593854
lesní poz 66 1197679
vodní pl. nádrž umělá 1 4021
vodní pl. tok přirozený 3 39118
vodní pl. tok umělý 5 2064
zast. pl. společný dvůr 2 104
zast. pl. zbořeniště 6 1800
zast. pl. 214 59347
ostat.pl. jiná plocha 105 35500
ostat.pl. manipulační pl. 37 71344
ostat.pl. neplodná půda 81 53212
ostat.pl. ostat.komunikace 63 58668
ostat.pl. pohřeb. 1 5661
ostat.pl. silnice 6 35151
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9417
ostat.pl. zeleň 16 9854
Celkem KN 854 2286694
Par. DKM 854 2286694
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 82
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 4
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 210
byt.z. byt 289
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 6
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 312
LV 528
spoluvlastník 968

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2001
THM-V 1:1000 01.01.1980 30.03.2001 intravilán
FÚO 1:2000 01.01.1980 30.03.2001 extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 24.08.2019 04:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.