k.ú.: 761109 - Maršov I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579734 - Svoboda nad Úpou NUTS5 CZ0525579734
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 829
zahrada 123 60035
travní p. mez, stráň 2 705
travní p. 86 649910
lesní poz les(ne hospodář) 2 50783
lesní poz 53 1144403
vodní pl. nádrž umělá 1 4021
vodní pl. tok přirozený 21 41725
vodní pl. tok umělý 5 2064
zast. pl. společný dvůr 1 54
zast. pl. zbořeniště 1 25
zast. pl. 224 60511
ostat.pl. jiná plocha 131 64695
ostat.pl. manipulační pl. 36 67070
ostat.pl. mez, stráň 5 1663
ostat.pl. neplodná půda 18 17983
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2028
ostat.pl. ostat.komunikace 63 58490
ostat.pl. pohřeb. 1 5661
ostat.pl. silnice 9 35399
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8034
ostat.pl. zeleň 11 10604
Celkem KN 798 2286692
Par. DKM 798 2286692
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 25
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 63
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 82
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 2
vod.dílo hráz pod 4
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 216
byt.z. byt 289
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 24
Celkem JED 318
LV 545
spoluvlastník 1017

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2001
THM-V 1:1000 01.01.1980 30.03.2001 intravilán
FÚO 1:2000 01.01.1980 30.03.2001 extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 01.10.2020 05:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička