k.ú.: 761095 - Svoboda nad Úpou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579734 - Svoboda nad Úpou NUTS5 CZ0525579734
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 349 207634
ovoc. sad 1 3170
travní p. mez, stráň 4 2656
travní p. 106 478001
lesní poz les(ne hospodář) 20 138202
lesní poz 52 528484
vodní pl. tok přirozený 7 40403
vodní pl. tok umělý 3 4756
zast. pl. společný dvůr 6 1235
zast. pl. zbořeniště 3 698
zast. pl. 542 128024
ostat.pl. dráha 1 27013
ostat.pl. jiná plocha 136 82780
ostat.pl. manipulační pl. 36 86814
ostat.pl. mez, stráň 7 6294
ostat.pl. neplodná půda 56 40851
ostat.pl. ostat.komunikace 117 105312
ostat.pl. pohřeb. 1 4362
ostat.pl. silnice 6 30817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15132
ostat.pl. zeleň 5 5459
Celkem KN 1461 1938097
Par. DKM 1461 1938097
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 29
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 231
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 9
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 124
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 515
byt.z. byt 76
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 10
Celkem JED 97
LV 501
spoluvlastník 675

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2001
THM-V 1:1000 01.01.1980 30.03.2001
FÚO 1:2000 01.01.1980 30.03.2001
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 02.06.2020 18:49

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.