k.ú.: 761087 - Maršov II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579734 - Svoboda nad Úpou NUTS5 CZ0525579734
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 91085
zahrada 71 35675
travní p. 150 1029337
lesní poz 49 2083296
vodní pl. tok přirozený 1 31157
vodní pl. tok umělý 2 6221
zast. pl. společný dvůr 2 164
zast. pl. zbořeniště 9 2533
zast. pl. 136 17891
ostat.pl. jiná plocha 92 45331
ostat.pl. manipulační pl. 5 14217
ostat.pl. neplodná půda 120 88940
ostat.pl. ostat.komunikace 62 65664
ostat.pl. silnice 4 14661
Celkem KN 704 3526172
Par. DKM 704 3526172
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 132
LV 141
spoluvlastník 191

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2001
THM-V 1:1000 01.01.1980 30.03.2001 intravilán
FÚO 1:2000 01.01.1980 30.03.2001 extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 24.08.2019 16:38

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.