k.ú.: 760871 - Svinný - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568759 - Chotěboř NUTS5 CZ0631568759
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 432 2523653
zahrada 113 68815
travní p. 233 593994
lesní poz 164 724015
vodní pl. nádrž umělá 9 12822
vodní pl. rybník 3 570
vodní pl. tok přirozený 8 14839
vodní pl. tok umělý 4 286
vodní pl. zamokřená pl. 2 447
zast. pl. společný dvůr 5 767
zast. pl. zbořeniště 5 848
zast. pl. 144 57045
ostat.pl. jiná plocha 90 39013
ostat.pl. manipulační pl. 20 53141
ostat.pl. neplodná půda 42 27883
ostat.pl. ostat.komunikace 85 60183
ostat.pl. silnice 4 32605
Celkem KN 1363 4210926
Par. KMD 1363 4210926
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 132
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 209
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2013
S-SK GS 1:2880 1838 25.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 12:38

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.