k.ú.: 760862 - Svinětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550809 - Bavorov NUTS5 CZ0316550809
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 394 2811058
zahrada 41 27996
ovoc. sad 2 10397
travní p. 296 1392511
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz 123 2703405
vodní pl. nádrž umělá 2 363
vodní pl. rybník 4 313830
vodní pl. tok přirozený 18 98592
vodní pl. tok umělý 36 11817
vodní pl. zamokřená pl. 1 360
zast. pl. společný dvůr 1 1898
zast. pl. 119 50343
ostat.pl. dráha 4 35027
ostat.pl. jiná plocha 84 62532
ostat.pl. manipulační pl. 25 36664
ostat.pl. neplodná půda 126 159502
ostat.pl. ostat.komunikace 89 138242
ostat.pl. silnice 2 29961
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 33
ostat.pl. zeleň 1 80
Celkem KN 1370 7884637
Par. KMD 1370 7884637
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 119
LV 187
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.05.2016
S-SK GS 1:2880 1837 04.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.09.2020 06:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička