k.ú.: 760765 - Svinary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 406 1467249
zahrada 418 256768
ovoc. sad 2 4947
travní p. 180 365588
lesní poz les s budovou 114 4656
lesní poz ostat.komunikace 1 1782
lesní poz 136 591620
vodní pl. nádrž přírodní 1 113
vodní pl. nádrž umělá 23 32740
vodní pl. tok přirozený 115 113760
vodní pl. tok umělý 20 5522
vodní pl. zamokřená pl. 4 7522
zast. pl. společný dvůr 6 569
zast. pl. 647 109826
ostat.pl. dráha 4 40501
ostat.pl. jiná plocha 85 53292
ostat.pl. manipulační pl. 39 29694
ostat.pl. neplodná půda 71 27697
ostat.pl. ostat.komunikace 283 139421
ostat.pl. plantáž dřevin 1 180
ostat.pl. pohřeb. 2 1278
ostat.pl. silnice 50 61828
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 133 86564
ostat.pl. zeleň 34 19707
Celkem KN 2775 3422824
Par. DKM 2775 3422824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 306
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 336
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 725
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 6
LV 935
spoluvlastník 1246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.09.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 27.09.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.05.2019 17:41

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.