k.ú.: 760668 - Světnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596841 - Světnov NUTS5 CZ0635596841
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 569 4462527
zahrada 199 80007
travní p. 720 1760240
lesní poz les s budovou 15 456
lesní poz 394 3562833
vodní pl. nádrž umělá 1 2648
vodní pl. rybník 10 325898
vodní pl. tok přirozený 171 35865
vodní pl. tok umělý 61 27156
zast. pl. zbořeniště 12 1256
zast. pl. 337 104324
ostat.pl. jiná plocha 397 240374
ostat.pl. manipulační pl. 61 37414
ostat.pl. neplodná půda 105 75590
ostat.pl. ostat.komunikace 412 191211
ostat.pl. silnice 45 73975
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 13169
ostat.pl. zeleň 5 625
Celkem KN 3523 10995568
Par. DKM 3523 10995568
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 158
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 20
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 9
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 342
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 426
spoluvlastník 621

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.2002
ZMVM 1:1000 01.06.1991 10.01.2002
S-SK GS 1:2880 1828 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.08.2019 07:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.