k.ú.: 760650 - Cikháj - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 588016 - Cikháj NUTS5 CZ0635588016
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 702618
zahrada 74 50554
travní p. 141 271773
lesní poz 80 20006190
vodní pl. nádrž umělá 1 401
vodní pl. rybník 2 13337
vodní pl. tok umělý 3 849
vodní pl. zamokřená pl. 2 265
zast. pl. 110 32964
ostat.pl. jiná plocha 83 99997
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 387
ostat.pl. manipulační pl. 10 10372
ostat.pl. neplodná půda 6 6569
ostat.pl. ostat.komunikace 108 96160
ostat.pl. silnice 5 53901
Celkem KN 769 21346337
Par. DKM 769 21346337
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 104
LV 105
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2001
ZMVM 1:1000 01.06.1991 31.12.2001
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 01.10.2020 07:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička