k.ú.: 760625 - Světlík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545813 - Světlík NUTS5 CZ0312545813
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 14730
zahrada 21 13350
travní p. 265 7395645
lesní poz 153 5741150
vodní pl. nádrž umělá 2 9351
vodní pl. rybník 1 23597
vodní pl. tok přirozený 6 8625
vodní pl. tok umělý 10 32003
vodní pl. zamokřená pl. 16 359041
zast. pl. zbořeniště 1 232
zast. pl. 124 38963
ostat.pl. jiná plocha 135 1807527
ostat.pl. manipulační pl. 46 73049
ostat.pl. neplodná půda 177 1195075
ostat.pl. ostat.komunikace 93 260807
ostat.pl. pohřeb. 1 1802
ostat.pl. silnice 8 69504
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12506
Celkem KN 1069 17056957
Par. DKM 496 10629559
Par. KMD 573 6427398
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 119
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 11
LV 206
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2015
DKM-KPÚ 1:1000 21.08.2014
KM-D 1:1000 02.05.2000 26.10.2015
S-SK GS 1:2880 1826 02.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 18.09.2020 10:15

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.