k.ú.: 760579 - Světlá pod Ještědem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564427 - Světlá pod Ještědem NUTS5 CZ0513564427
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 338096
zahrada 319 292528
ovoc. sad 15 88971
travní p. 682 1684707
lesní poz les(ne hospodář) 1 1219
lesní poz 164 5054384
vodní pl. nádrž umělá 1 2824
vodní pl. tok přirozený 7 7283
zast. pl. společný dvůr 1 189
zast. pl. zbořeniště 6 1609
zast. pl. 329 79769
ostat.pl. jiná plocha 50 37608
ostat.pl. manipulační pl. 13 10890
ostat.pl. neplodná půda 113 66426
ostat.pl. ostat.komunikace 192 136773
ostat.pl. pohřeb. 1 4553
ostat.pl. silnice 8 105029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8006
ostat.pl. zeleň 10 1262
Celkem KN 2021 7922126
Par. KMD 2021 7922126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 217
č.p. rod.rekr 21
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 18
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 5
Celkem BUD 319
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 453
spoluvlastník 630

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2011
S-SK GS 1:2880 1843 28.03.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 23.09.2020 15:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička