k.ú.: 760544 - Žebrákov u Světlé nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 393842
zahrada 37 38506
travní p. 69 299193
lesní poz les(ne hospodář) 1 2939
lesní poz 40 2617855
vodní pl. nádrž umělá 5 19482
vodní pl. rybník 2 10716
vodní pl. tok přirozený 5 4137
vodní pl. tok umělý 3 2053
zast. pl. zbořeniště 1 54
zast. pl. 44 15697
ostat.pl. jiná plocha 14 5024
ostat.pl. neplodná půda 11 7693
ostat.pl. ostat.komunikace 25 22960
ostat.pl. silnice 6 40518
Celkem KN 288 3480669
Par. DKM 288 3480669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 40
LV 65
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2004 mimo KPÚ
DKM-KPÚ 27.06.2001 1:1000 15.11.2001 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 13.12.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 06:21

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.