k.ú.: 760536 - Závidkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 1363738
zahrada 79 38333
travní p. 142 260604
lesní poz 94 476609
vodní pl. nádrž umělá 7 12819
vodní pl. rybník 6 17502
vodní pl. tok přirozený 3 600
vodní pl. tok umělý 9 1340
vodní pl. zamokřená pl. 2 1563
zast. pl. zbořeniště 1 172
zast. pl. 106 40779
ostat.pl. jiná plocha 22 7604
ostat.pl. manipulační pl. 38 39104
ostat.pl. neplodná půda 7 5396
ostat.pl. ostat.komunikace 62 39236
ostat.pl. silnice 14 39290
Celkem KN 919 2344689
Par. KMD 919 2344689
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 92
LV 99
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.09.2009
S-SK GS 1:2880 1838 16.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 03:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.