k.ú.: 760536 - Závidkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 330 1363677
zahrada 78 38316
travní p. 144 260526
lesní poz 95 476609
vodní pl. nádrž umělá 7 12819
vodní pl. rybník 8 18656
vodní pl. tok přirozený 3 600
vodní pl. tok umělý 9 1340
zast. pl. zbořeniště 1 172
zast. pl. 109 41211
ostat.pl. jiná plocha 22 7604
ostat.pl. manipulační pl. 38 39088
ostat.pl. neplodná půda 7 5396
ostat.pl. ostat.komunikace 61 39389
ostat.pl. silnice 14 39290
Celkem KN 926 2344693
Par. KMD 926 2344693
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 95
LV 100
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.09.2009
S-SK GS 1:2880 1838 16.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 30.09.2020 05:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička