k.ú.: 760480 - Horní Bohušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 753153
zahrada mez, stráň 1 1346
zahrada 111 74682
travní p. 119 186465
lesní poz mez, stráň 1 1869
lesní poz 40 349580
vodní pl. nádrž umělá 2 1210
vodní pl. rybník 1 5350
vodní pl. tok přirozený 3 12152
vodní pl. tok umělý 19 26579
zast. pl. společný dvůr 1 78
zast. pl. zbořeniště 1 20
zast. pl. 138 39687
ostat.pl. dráha 4 19501
ostat.pl. dálnice 1 10
ostat.pl. jiná plocha 57 28449
ostat.pl. manipulační pl. 8 13652
ostat.pl. neplodná půda 48 27806
ostat.pl. ostat.komunikace 42 23377
ostat.pl. silnice 8 32051
Celkem KN 762 1597017
Par. DKM 762 1597017
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 56
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 136
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 177
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2009
ZMVM 1:1000 31.05.1982 16.12.2009 Zahájeno jako: THM-V 1:1000 intravilán -okapy FÚO 1:2000 extravilán -zdivo
S-SK GS 1:2880 1838 31.05.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.08.2019 07:14

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.