k.ú.: 760480 - Horní Bohušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 753345
zahrada mez, stráň 1 1346
zahrada 108 74316
travní p. 113 185801
lesní poz mez, stráň 1 1869
lesní poz 40 349650
vodní pl. nádrž umělá 2 1210
vodní pl. rybník 1 5350
vodní pl. tok přirozený 3 12152
vodní pl. tok umělý 19 26953
zast. pl. zbořeniště 1 20
zast. pl. 142 40025
ostat.pl. dráha 5 19825
ostat.pl. dálnice 1 10
ostat.pl. jiná plocha 61 28853
ostat.pl. manipulační pl. 8 13725
ostat.pl. mez, stráň 1 224
ostat.pl. neplodná půda 46 27202
ostat.pl. ostat.komunikace 43 23635
ostat.pl. silnice 8 32051
Celkem KN 761 1597562
Par. DKM 761 1597562
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 57
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 140
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 176
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2009
ZMVM 1:1000 31.05.1982 16.12.2009 Zahájeno jako: THM-V 1:1000 intravilán -okapy FÚO 1:2000 extravilán -zdivo
S-SK GS 1:2880 1838 31.05.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 30.09.2020 18:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička