k.ú.: 760471 - Dolní Bohušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 464147
zahrada 45 27855
travní p. 182 89916
lesní poz 136 1938694
vodní pl. nádrž umělá 16 23038
vodní pl. rybník 1 151
vodní pl. tok umělý 13 1716
vodní pl. zamokřená pl. 3 1855
zast. pl. společný dvůr 1 38
zast. pl. 67 18512
ostat.pl. jiná plocha 29 8514
ostat.pl. neplodná půda 15 4022
ostat.pl. ostat.komunikace 42 16461
ostat.pl. silnice 12 17816
Celkem KN 704 2612735
Par. DKM 704 2612735
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 64
LV 83
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2009
ZMVM 1:2000 31.05.1982 22.12.2009 Zahájeno jako: THM-V 1:1000 intravilán -okapy FÚO 1:2000 extravilán -zdivo
S-SK GS 1:2880 1838 31.05.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.05.2019 16:54

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.