k.ú.: 760447 - Stará Voda v Jeseníkách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597872 - Světlá Hora NUTS5 CZ0801597872
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 1317674
zahrada 46 40306
travní p. 151 1198467
lesní poz 44 771970
vodní pl. tok přirozený 5 4504
vodní pl. zamokřená pl. 1 655
zast. pl. společný dvůr 1 133
zast. pl. zbořeniště 10 4567
zast. pl. 72 23126
ostat.pl. jiná plocha 33 16384
ostat.pl. manipulační pl. 5 13797
ostat.pl. neplodná půda 152 137195
ostat.pl. ostat.komunikace 66 57490
ostat.pl. pohřeb. 1 1413
ostat.pl. silnice 3 18889
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 197
ostat.pl. zeleň 1 1599
Celkem KN 627 3608366
Par. KMD 627 3608366
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 72
LV 99
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.08.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 23.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 29.09.2020 16:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička