k.ú.: 760412 - Andělská Hora ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 551929 - Andělská Hora NUTS5 CZ0801551929
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 57483
zahrada 214 96348
travní p. 245 3478699
lesní poz 52 11645330
vodní pl. nádrž umělá 1 14717
vodní pl. tok přirozený 6 10349
vodní pl. zamokřená pl. 7 15335
zast. pl. společný dvůr 4 2033
zast. pl. zbořeniště 25 8272
zast. pl. 247 72806
ostat.pl. jiná plocha 120 47021
ostat.pl. manipulační pl. 4 1192
ostat.pl. neplodná půda 172 145611
ostat.pl. ostat.komunikace 123 218568
ostat.pl. pohřeb. 1 3374
ostat.pl. silnice 3 69621
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1300
ostat.pl. zeleň 5 12693
Celkem KN 1250 15900752
Par. KMD 1250 15900752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 145
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 3
Celkem BUD 242
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 286
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.01.2012
S-SK ŠS 1:2880 1936 09.01.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 23.09.2020 15:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička