k.ú.: 760307 - Svéradice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557161 - Svéradice NUTS5 CZ0322557161
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 694 7234562
zahrada 145 86613
travní p. 279 931804
lesní poz les(ne hospodář) 1 3109
lesní poz ostat.komunikace 1 1358
lesní poz 320 1524390
vodní pl. nádrž umělá 6 18121
vodní pl. rybník 15 92290
vodní pl. tok přirozený 8 10498
vodní pl. tok umělý 9 33580
vodní pl. zamokřená pl. 9 43123
zast. pl. společný dvůr 3 159
zast. pl. zbořeniště 2 343
zast. pl. 267 111175
ostat.pl. jiná plocha 288 512970
ostat.pl. manipulační pl. 50 89100
ostat.pl. neplodná půda 124 128483
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 126
ostat.pl. ostat.komunikace 117 219080
ostat.pl. silnice 9 121157
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11705
ostat.pl. zeleň 7 8921
Celkem KN 2356 11182667
Par. DKM 1341 10100243
Par. KMD 1015 1082424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 134
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 42
Celkem BUD 246
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 315
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.12.2013 1:1000 30.01.2014 *)
KMD 1:1000 28.07.2011
S-SK GS 1:2880 1837 30.01.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.09.2020 09:52

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.