k.ú.: 760285 - Svébohov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541125 - Svébohov NUTS5 CZ0715541125
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 2139595
zahrada 244 147163
travní p. 417 1344713
lesní poz 458 2069519
vodní pl. nádrž umělá 2 534
vodní pl. tok přirozený 32 29403
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. zbořeniště 12 2282
zast. pl. 232 65466
ostat.pl. jiná plocha 86 49782
ostat.pl. manipulační pl. 17 29767
ostat.pl. neplodná půda 177 90632
ostat.pl. ostat.komunikace 140 107551
ostat.pl. pohřeb. 2 2075
ostat.pl. silnice 4 57485
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7031
ostat.pl. zeleň 5 1875
Celkem KN 2233 6144891
Par. KMD 2233 6144891
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 160
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
Celkem BUD 230
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 265
spoluvlastník 342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1882 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 00:36

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.