k.ú.: 760285 - Svébohov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541125 - Svébohov NUTS5 CZ0715541125
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 412 2139246
zahrada 250 147319
travní p. 427 1343891
lesní poz 484 2071620
vodní pl. nádrž umělá 2 534
vodní pl. tok přirozený 36 30032
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. zbořeniště 12 2282
zast. pl. 234 65983
ostat.pl. jiná plocha 88 49784
ostat.pl. manipulační pl. 17 29767
ostat.pl. neplodná půda 181 90470
ostat.pl. ostat.komunikace 146 108583
ostat.pl. pohřeb. 2 1935
ostat.pl. silnice 7 57485
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7031
ostat.pl. zeleň 5 1875
Celkem KN 2305 6147855
Par. KMD 2305 6147855
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 161
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
Celkem BUD 232
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 269
spoluvlastník 349

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1882 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 29.09.2020 16:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička