k.ú.: 760269 - Svatý Jan pod Skalou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531804 - Svatý Jan pod Skalou NUTS5 CZ0202531804
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 15659
zahrada 144 85143
ovoc. sad 4 27981
travní p. 70 314408
lesní poz les s budovou 3 239
lesní poz 308 3231372
vodní pl. tok přirozený 13 44909
vodní pl. tok umělý 3 5480
zast. pl. společný dvůr 1 20
zast. pl. zbořeniště 5 693
zast. pl. 258 47742
ostat.pl. dráha 1 241
ostat.pl. jiná plocha 34 37864
ostat.pl. manipulační pl. 9 20697
ostat.pl. neplodná půda 74 122522
ostat.pl. ostat.komunikace 63 61674
ostat.pl. pohřeb. 1 1697
ostat.pl. silnice 6 31856
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 5105
ostat.pl. zeleň 1 3573
Celkem KN 1009 4058875
Par. KMD 1009 4058875
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 9
č.p. shromaž. 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 98
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 260
LV 250
spoluvlastník 344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.08.2017
KM-D 1:2000 14.12.2001 15.08.2017
S-SK GS 1:2880 1840 14.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 26.09.2020 02:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička