k.ú.: 760226 - Sedlce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545104 - Svatý Jan nad Malší NUTS5 CZ0311545104
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 381 2386044
zahrada 115 132945
travní p. 321 933590
lesní poz 250 1814964
vodní pl. nádrž přírodní 2 3071
vodní pl. nádrž umělá 5 836947
vodní pl. rybník 4 17795
vodní pl. tok přirozený 1 461
zast. pl. společný dvůr 1 226
zast. pl. zbořeniště 6 6694
zast. pl. 125 32889
ostat.pl. jiná plocha 30 13451
ostat.pl. manipulační pl. 49 39610
ostat.pl. neplodná půda 64 39172
ostat.pl. ostat.komunikace 119 135129
ostat.pl. silnice 4 42814
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 589
ostat.pl. zeleň 7 430
Celkem KN 1485 6436821
Par. KMD 1485 6436821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 121
LV 252
spoluvlastník 399

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.09.2014
S-SK GS 1:2880 1870 23.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 30.09.2020 05:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička