k.ú.: 760188 - Skrýšov u Svatého Jana - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541397 - Svatý Jan NUTS5 CZ020B541397
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 1666496
zahrada 76 48264
ovoc. sad 2 7325
travní p. 179 541335
lesní poz 144 2727678
vodní pl. nádrž umělá 2 1953
vodní pl. rybník 6 8970
vodní pl. tok přirozený 11 23280
zast. pl. společný dvůr 1 54
zast. pl. 93 51354
ostat.pl. jiná plocha 56 64529
ostat.pl. manipulační pl. 11 39605
ostat.pl. neplodná půda 121 100714
ostat.pl. ostat.komunikace 69 79046
ostat.pl. pohřeb. 1 2626
ostat.pl. silnice 63 56941
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5383
Celkem KN 1038 5425553
Par. KMD 1038 5425553
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 91
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 4
Celkem JED 9
LV 130
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.08.2010
S-SK GS 1:2880 1839 11.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 07:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.