k.ú.: 760188 - Skrýšov u Svatého Jana - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541397 - Svatý Jan NUTS5 CZ020B541397
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 1431887
zahrada 69 48161
ovoc. sad 2 7325
travní p. mez, stráň 2 11409
travní p. 92 727399
lesní poz 54 2704161
vodní pl. nádrž umělá 1 1281
vodní pl. rybník 9 14863
vodní pl. tok přirozený 6 19531
vodní pl. tok umělý 1 238
zast. pl. společný dvůr 1 54
zast. pl. 94 51842
ostat.pl. jiná plocha 30 34164
ostat.pl. manipulační pl. 12 45103
ostat.pl. neplodná půda 89 162560
ostat.pl. ostat.komunikace 55 100413
ostat.pl. pohřeb. 1 2626
ostat.pl. silnice 28 60565
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5383
Celkem KN 633 5428965
Par. DKM 381 5178142
Par. KMD 252 250823
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 92
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 4
Celkem JED 9
LV 128
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.03.2020 1:1000 18.03.2020 *)
KMD 1:1000 11.08.2010
S-SK GS 1:2880 1839 11.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.09.2020 15:17

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.