k.ú.: 760153 - Hojšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541397 - Svatý Jan NUTS5 CZ020B541397
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 51441
zahrada 91 65525
travní p. 126 594200
lesní poz les s budovou 1 1
lesní poz 95 867403
vodní pl. nádrž přírodní 1 1661
vodní pl. nádrž umělá 3 2112
vodní pl. tok přirozený 1 97530
vodní pl. tok umělý 1 1188
zast. pl. 156 26031
ostat.pl. jiná plocha 16 27196
ostat.pl. neplodná půda 92 114043
ostat.pl. ostat.komunikace 31 41573
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 15711
ostat.pl. zeleň 8 2791
Celkem KN 639 1908406
Par. DKM 638 1908352
Par. KMD 1 54
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 92
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 156
LV 153
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2017
DKM-KPÚ 1:1000 17.02.2015
KMD 1:1000 11.08.2010 07.12.2017
S-SK GS 1:2880 1839 11.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 18:24

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.