k.ú.: 760153 - Hojšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541397 - Svatý Jan NUTS5 CZ020B541397
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 51441
zahrada 91 65579
travní p. 126 594246
lesní poz les s budovou 1 1
lesní poz 92 861952
vodní pl. nádrž přírodní 1 1661
vodní pl. nádrž umělá 3 2112
vodní pl. tok přirozený 1 97530
vodní pl. tok umělý 1 1188
zast. pl. 152 25611
ostat.pl. jiná plocha 16 27196
ostat.pl. neplodná půda 95 119814
ostat.pl. ostat.komunikace 30 41573
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 15711
ostat.pl. zeleň 8 2791
Celkem KN 634 1908406
Par. DKM 634 1908406
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 92
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 152
LV 154
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2017
DKM-KPÚ 1:1000 17.02.2015
KMD 1:1000 11.08.2010 07.12.2017
S-SK GS 1:2880 1839 11.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 17:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.