k.ú.: 760145 - Drážkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541397 - Svatý Jan NUTS5 CZ020B541397
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 2174406
zahrada 157 124942
travní p. 211 1247459
lesní poz ostat.komunikace 1 1392
lesní poz 217 1509868
vodní pl. nádrž umělá 7 14687
vodní pl. rybník 1 5742
vodní pl. tok přirozený 7 54343
vodní pl. tok umělý 3 938
vodní pl. zamokřená pl. 1 617
zast. pl. společný dvůr 2 24
zast. pl. 149 61701
ostat.pl. jiná plocha 36 21801
ostat.pl. neplodná půda 159 243122
ostat.pl. ostat.komunikace 102 137949
ostat.pl. pohřeb. 1 2788
ostat.pl. silnice 19 70406
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7306
Celkem KN 1205 5679491
Par. DKM 1203 5679262
Par. KMD 2 229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 88
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 148
LV 199
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2018
DKM-KPÚ 25.07.2017 1:1000 26.07.2017 *)
KMD 1:1000 11.08.2010 27.06.2018
S-SK GS 1:2880 1839 11.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 19:39

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.