k.ú.: 760129 - Bražná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541397 - Svatý Jan NUTS5 CZ020B541397
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 1042228
zahrada 37 26025
travní p. 105 383226
lesní poz 119 735436
vodní pl. nádrž umělá 6 1266
vodní pl. rybník 3 3283
vodní pl. tok přirozený 9 18135
zast. pl. společný dvůr 1 36
zast. pl. 46 21682
ostat.pl. jiná plocha 8 6488
ostat.pl. manipulační pl. 4 3203
ostat.pl. neplodná půda 51 69509
ostat.pl. ostat.komunikace 56 45868
Celkem KN 569 2356385
Par. KMD 569 2356385
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 44
LV 45
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.08.2010
S-SK GS 1:2880 1839 11.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 04.06.2020 00:39

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.