k.ú.: 760129 - Bražná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541397 - Svatý Jan NUTS5 CZ020B541397
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 1043709
zahrada 36 25928
travní p. 104 382509
lesní poz 119 735436
vodní pl. nádrž umělá 6 1266
vodní pl. rybník 3 3380
vodní pl. tok přirozený 9 18135
zast. pl. společný dvůr 1 36
zast. pl. 40 19937
ostat.pl. jiná plocha 9 7225
ostat.pl. manipulační pl. 4 3244
ostat.pl. neplodná půda 50 69675
ostat.pl. ostat.komunikace 55 45905
Celkem KN 560 2356385
Par. KMD 560 2356385
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 37
LV 46
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.08.2010
S-SK GS 1:2880 1839 11.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 23.07.2019 05:27

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.