k.ú.: 760099 - Svatobořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586625 - Svatobořice-Mistřín NUTS5 CZ0645586625
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5354 8808651
vinice 410 617882
zahrada skleník-pařeniš. 3 3747
zahrada 548 312383
ovoc. sad 91 97466
travní p. 575 519596
lesní poz les(ne hospodář) 11 7784
lesní poz 635 1035147
vodní pl. nádrž umělá 6 4033
vodní pl. rybník 19 33694
vodní pl. tok přirozený 9 9143
vodní pl. tok umělý 140 34453
vodní pl. zamokřená pl. 2 1697
zast. pl. společný dvůr 72 38022
zast. pl. zbořeniště 17 2571
zast. pl. 909 324243
ostat.pl. dráha 11 11205
ostat.pl. jiná plocha 407 99781
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 908
ostat.pl. manipulační pl. 113 74306
ostat.pl. neplodná půda 426 82059
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 847
ostat.pl. ostat.komunikace 1816 290444
ostat.pl. pohřeb. 2 6211
ostat.pl. silnice 144 36037
ostat.pl. skládka 2 5185
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 43251
ostat.pl. zeleň 32 7002
Celkem KN 11779 12507748
Par. DKM 11779 12507748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 456
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 131
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 16
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 3
Celkem BUD 867
byt.z. byt 77
obč.z. byt 25
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 104
LV 1727
spoluvlastník 2620

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2011
THM-G 1:2000 01.01.1976 07.12.2011 55% parcel
THM-V 1:2000 01.04.1961 07.12.2011 01.04.1961 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1976 28.02.1824 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 29.09.2020 15:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička