k.ú.: 760081 - Mistřín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586625 - Svatobořice-Mistřín NUTS5 CZ0645586625
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4014 8455440
vinice 237 184862
zahrada skleník-pařeniš. 1 755
zahrada 456 199874
travní p. 43 129172
lesní poz 378 638822
vodní pl. nádrž umělá 5 3805
vodní pl. tok přirozený 7 15664
vodní pl. tok umělý 134 27092
zast. pl. společný dvůr 6 19649
zast. pl. zbořeniště 11 1586
zast. pl. 671 234705
ostat.pl. jiná plocha 129 77781
ostat.pl. manipulační pl. 159 133338
ostat.pl. neplodná půda 263 114618
ostat.pl. ostat.komunikace 1282 264357
ostat.pl. pohřeb. 1 7446
ostat.pl. silnice 48 81359
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 9381
ostat.pl. zeleň 18 16554
Celkem KN 7874 10616260
Par. DKM 7874 10616260
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 419
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 113
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
Celkem BUD 656
byt.z. byt 15
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 11
obč.z. garáž 4
Celkem JED 32
LV 1407
spoluvlastník 2033

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.04.2010
Ins. A 1:2000 04.09.1931 19.04.2010 04.09.1931 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 04.09.1931 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 23.09.2020 15:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička