k.ú.: 760056 - Svaté Pole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541389 - Svaté Pole NUTS5 CZ020B541389
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 418 2456111
zahrada 195 132247
travní p. 222 595994
lesní poz 14 99475
vodní pl. nádrž umělá 8 3353
vodní pl. rybník 4 235319
vodní pl. tok přirozený 13 12216
vodní pl. tok umělý 24 8129
vodní pl. zamokřená pl. 2 2668
zast. pl. společný dvůr 4 591
zast. pl. zbořeniště 4 1464
zast. pl. 296 94206
ostat.pl. dálnice 15 48637
ostat.pl. jiná plocha 43 35452
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 46
ostat.pl. manipulační pl. 16 18657
ostat.pl. neplodná půda 50 39054
ostat.pl. ostat.komunikace 87 105346
ostat.pl. pohřeb. 9 7857
ostat.pl. silnice 12 38420
ostat.pl. zeleň 11 16301
Celkem KN 1448 3951543
Par. DKM 2 673
Par. KMD 1446 3950870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 82
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 89
č.p. rod.rekr 6
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 289
LV 380
spoluvlastník 653

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 23.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.08.2019 13:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.