k.ú.: 760021 - Svatava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538434 - Svatava NUTS5 CZ0413538434
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 115445
zahrada 356 171460
travní p. 32 117147
lesní poz les(ne hospodář) 26 842173
lesní poz 12 1056950
vodní pl. nádrž umělá 2 1927
vodní pl. rybník 2 815
vodní pl. tok přirozený 13 96212
vodní pl. tok umělý 1 229
vodní pl. zamokřená pl. 3 38845
zast. pl. společný dvůr 1 144
zast. pl. zbořeniště 2 410
zast. pl. 772 190994
ostat.pl. dobývací prost. 40 1113714
ostat.pl. dráha 15 87225
ostat.pl. jiná plocha 218 206783
ostat.pl. manipulační pl. 143 238380
ostat.pl. neplodná půda 24 97665
ostat.pl. ostat.komunikace 150 186702
ostat.pl. pohřeb. 1 8754
ostat.pl. silnice 15 84143
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 23860
ostat.pl. zeleň 17 37735
Celkem KN 1875 4717712
Par. DKM 1875 4717712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 52
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 25
č.p. rod.dům 324
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 12
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 207
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 50
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 759
byt.z. byt 284
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 3
Celkem JED 293
LV 916
spoluvlastník 1289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2010
THM-V 1:2000 01.01.1974 30.09.2010 1:2000, 1:1000,
FÚO 1:2000 01.01.1974 30.09.2010
S-SK GS 1:2880 1842 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 20.08.2019 09:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.