k.ú.: 760021 - Svatava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538434 - Svatava NUTS5 CZ0413538434
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 115445
zahrada 356 171423
travní p. 33 116658
lesní poz les(ne hospodář) 27 839184
lesní poz 12 1056950
vodní pl. nádrž umělá 2 1927
vodní pl. rybník 2 815
vodní pl. tok přirozený 13 96212
vodní pl. tok umělý 1 229
vodní pl. zamokřená pl. 3 38845
zast. pl. společný dvůr 1 144
zast. pl. zbořeniště 2 410
zast. pl. 776 191747
ostat.pl. dobývací prost. 37 1094370
ostat.pl. dráha 13 65814
ostat.pl. jiná plocha 238 219199
ostat.pl. manipulační pl. 144 233960
ostat.pl. neplodná půda 35 89344
ostat.pl. ostat.komunikace 157 189868
ostat.pl. pohřeb. 1 8754
ostat.pl. silnice 35 124753
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 23860
ostat.pl. zeleň 17 37726
Celkem KN 1935 4717637
Par. DKM 1935 4717637
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 52
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 26
č.p. rod.dům 329
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 13
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 207
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 47
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 763
byt.z. byt 284
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 3
Celkem JED 293
LV 910
spoluvlastník 1284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2010
THM-V 1:2000 01.01.1974 30.09.2010 1:2000, 1:1000,
FÚO 1:2000 01.01.1974 30.09.2010
S-SK GS 1:2880 1842 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 30.09.2020 05:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička