k.ú.: 760005 - Čistá u Svatavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538434 - Svatava NUTS5 CZ0413538434
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 36651
zahrada 16 8207
travní p. 66 353964
lesní poz les(ne hospodář) 4 200978
lesní poz 4 120485
vodní pl. tok přirozený 6 62241
vodní pl. tok umělý 1 6706
zast. pl. 91 9241
ostat.pl. dobývací prost. 6 73264
ostat.pl. dráha 5 102562
ostat.pl. jiná plocha 38 5650742
ostat.pl. manipulační pl. 16 177442
ostat.pl. neplodná půda 14 24832
ostat.pl. ostat.komunikace 6 8169
ostat.pl. silnice 6 34631
Celkem KN 281 6870115
Par. DKM 281 6870115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 72
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 95
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.04.2009
FÚO 1:2000 01.01.1974 07.04.2009
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 24.08.2019 16:14

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.