k.ú.: 759961 - Svatá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531791 - Svatá NUTS5 CZ0202531791
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 986881
zahrada 363 209432
ovoc. sad 15 76392
travní p. 102 500262
lesní poz 10 3423665
vodní pl. nádrž umělá 7 2889
vodní pl. tok umělý 2 1667
zast. pl. zbořeniště 4 574
zast. pl. 353 86740
ostat.pl. dráha 8 324
ostat.pl. jiná plocha 51 18343
ostat.pl. manipulační pl. 11 9955
ostat.pl. neplodná půda 40 47285
ostat.pl. ostat.komunikace 85 65232
ostat.pl. pohřeb. 1 3159
ostat.pl. silnice 10 37964
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21813
ostat.pl. zeleň 6 5059
Celkem KN 1267 5497636
Par. DKM 213 1214860
Par. KMD 1054 4282776
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 183
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 337
LV 369
spoluvlastník 464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2014
DKM-KPÚ 05.10.2012 1:1000 09.10.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1840 15.07.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 30.09.2020 17:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička