k.ú.: 759937 - Milíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551678 - Radošovice NUTS5 CZ0316551678
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 1095684
zahrada 33 33216
ovoc. sad 1 2687
travní p. 135 811710
lesní poz 72 300199
vodní pl. nádrž umělá 11 32949
vodní pl. rybník 2 5913
vodní pl. tok umělý 16 4838
zast. pl. 36 24725
ostat.pl. jiná plocha 58 71840
ostat.pl. manipulační pl. 13 15200
ostat.pl. neplodná půda 52 52082
ostat.pl. ostat.komunikace 40 37521
ostat.pl. silnice 1 13648
Celkem KN 574 2502212
Par. KMD 574 2502212
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 36
LV 50
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.09.2016
KM-D 1:2000 02.10.2000 05.09.2016
S-SK GS 1:2880 1837 02.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.09.2020 06:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička